ufacob999

ufacob999 บันทึกจุลินทรีย์!

ufacob999 บันทึกจุลินทรีย์!

ความคิดเห็น: ufacob999 ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์อยู่ภายใต้การคุกคาม ซึ่งทำให้โลกทั้งใบตกอยู่ในความเสี่ยงไม่เป็นความลับที่โลกของเราอยู่ในภาวะวิกฤต ตามรายงานของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติกว่า 37,400 สายพันธุ์กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 26 เปอร์เซ็นต์ ฉลามและปลากระเบน 36...

Continue reading...